OD 15 QM DARMOWA DOSTAWA* W 3-4 TYGODNIE | DUŻY FORMAT 1×1 METR | WZÓR DOSTAWY Z VOUCHEREM

Shop

Polityka prywatności

1 OGŁOSZENIE OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Zgodnie z art. 13 DSGVO, niniejsza polityka prywatności informuje, jakie dane i w jakim celu przetwarzamy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może wiązać się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1.1 Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Colour of Stone GmbH
Friedrich Aly
Albert-Einstein-Str. 10
31135 Hildesheim / GERMANY

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe lub podobne).

1.2 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pomocą poczty elektronicznej. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

1.3 Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w odniesieniu do kwestii ochrony danych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Pod poniższym linkiem znajduje się lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

1.4 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

1.5 Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pomocą opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

2 PRZETWARZANIE DANYCH

2.1 Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operator strony internetowej, nasza strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej “https://” przeglądarki i symbolu blokady w linii przeglądarki.

2.2 Pliki logów serwera

W plikach logów serwera, dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Te są:

– Odwiedzona strona w naszej domenie

– Data i godzina złożenia wniosku do serwera

– Typ i wersja przeglądarki

– Zastosowany system operacyjny

– Referrer URL

– Nazwa hosta komputera dostępowego

– Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

2.3 Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o zakupie i wysyłce towarów

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w kontekście realizacji umowy. Stronami trzecimi mogą być na przykład dostawcy usług płatniczych lub firmy logistyczne. Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

2.4 Rejestracja na tej stronie internetowej

Aby korzystać z niektórych funkcji, można zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odrzucymy rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, na przykład z powodów technicznych, poinformujemy Państwa o tym drogą elektroniczną. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pomocą poczty elektronicznej. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji są przechowywane przez okres, w którym są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz swoją rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

2.5 Jakie dane gromadzimy i przechowujemy

Gromadzimy dane osobowe, aby otrzymywać i przetwarzać Państwa zamówienia oraz aby móc odpowiadać na wszelkie pytania. aby być w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Zbieramy od Ciebie następujące dane:

– Imię

– Nazwisko

– Nazwa firmy

– Adres do doręczeń i faktur

– Zamówione towary

– Wskazanie, z jakich środków płatniczych korzystasz

– Dane dotyczące środków płatniczych

– Adres e-mail

– Numer telefonu

Ponadto, odpowiedni dostawca usług płatniczych (np. operator kart kredytowych) przechowuje informacje o Twoich środkach płatniczych.

2.6 Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić nasz serwis bardziej przyjaznym dla użytkownika, efektywnym i bezpiecznym.

Niektóre ciasteczka to “ciasteczka sesyjne”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby automatycznie usuwały pliki cookie po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyk), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. W przypadku ustawienia innych cookies (np. dla funkcji analizy), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

3 NARZĘDZIA STRON TRZECICH, ANALIZA I ZASTOSOWANIE

3.1 Matomo

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Matomo. Matomo jest rozwiązaniem typu open source. Matomo wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies o korzystaniu z naszej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Przed przechowywaniem, Twój adres IP jest anonimizowany.

Pliki cookies Matomo pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Ustawienie plików cookie Matomo odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i, w stosownych przypadkach, reklamy.

Informacje zapisane w pliku cookie Matomo dotyczące korzystania z tej strony internetowej nie są przekazywane dalej. Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być jednak przez to ograniczone.

3.2 Realizacja zamówień

W celu pełnego spełnienia ustawowych wymogów ochrony danych zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z dostawcą internetowym All-inkl.com.

3.3 WooCommerce

Aby udostępnić naszą stronę internetową, korzystamy z usługi WooCommerce opracowanej i obsługiwanej przez Bubblestorm Management (Pty) Ltd (WooCommerce.com), Unit A206, The Old Biscuit Mill (TOBM), 373 – 375 Albert Road, Woodstock, Cape Town, RPA (zwanej dalej “WooCommerce”). WooCommerce udostępnia nam swoją platformę e-commerce, dzięki której możemy oferować nasze towary na sprzedaż. Zarówno Twoje dane dotyczące zapasów, jak i dane dotyczące użytkowania są przechowywane na serwerach WooCommerce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności WooCommerce na stronie https://automattic.com/privacy/.

Na podstawie danych Państwa urządzenia tworzymy identyfikator urządzenia, który może być wykorzystany do rozpoznania Państwa urządzenia dostępowego (np. komputera, tabletu lub laptopa) przy ponownym odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu umieszczamy również plik cookie (patrz również poniżej w punkcie “Pliki cookie”). Plik cookie zawiera identyfikator urządzenia, ale nie zawiera żadnych danych osobowych dotyczących użytkowania lub transakcji. Oznacza to, że urządzenie dostępowe może zostać rozpoznane bez identyfikacji użytkownika z imienia i nazwiska i powiązania go z identyfikatorem urządzenia.

4 DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH

4.1 PayPal

Nasza strona umożliwia płatność przez PayPal. Dostawcą usług płatniczych jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Podczas płatności za pomocą systemu PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności są przekazywane do systemu PayPal.

Przekazanie Państwa danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

4.2 Klarna

Nasza strona umożliwia płatność za pośrednictwem Klarny. Dostawcą usług płatniczych jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja.

Płacąc za pomocą Klarny (rozwiązanie Klarna kasowa), Klarna pobiera od Ciebie różne dane osobowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Klarny pod adresem:https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna używa plików cookie do optymalizacji rozwiązania Klarna Checkout Solution. Optymalizacja ta stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu końcowym. Ciasteczka z Klarny pozostają na urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Szczegółowe informacje na temat korzystania z ciasteczek Klarna można znaleźć na stronie: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Przekazanie danych do firmy Klarna odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

4.3 Sofort

Nasza strona internetowa umożliwia płatność poprzez “Sofortüberweisung.” Dostawcą usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Przy pomocy procedury “Sofortüberweisung” otrzymujemy od Sofort GmbH potwierdzenie płatności w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć realizację naszych zobowiązań.

Przy płatności przez “Sofortüberweisung”, Państwa PIN i TAN są przekazywane do Sofort GmbH. Dostawca płatności loguje się na Twoje konto w bankowości internetowej, automatycznie sprawdza stan Twojego konta i dokonuje przelewu. Następuje natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Twoje obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont i ich salda są również sprawdzane automatycznie po zalogowaniu się.

Oprócz PIN i TAN, transmisja do Sofort GmbH obejmuje również dane dotyczące płatności oraz dane osobowe. Państwa dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz, w razie potrzeby, inne dane wymagane do realizacji płatności. Ta transmisja danych jest konieczna, aby ustalić Twoją tożsamość ponad wszelką wątpliwość i zapobiec próbom oszustwa.

Przekazanie danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Szczegóły dotyczące płatności z Sofortüberweisung znajdują się na stronach: https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.

4.4 Stripe

Na tej stronie oferujemy m.in. płatności za usługi Stripe. Dostawcą dla klientów na terenie UE jest Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwany dalej “Stripe”).

Przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem Stripe’a dane dotyczące płatności zostaną przekazane Stripe’owi za pośrednictwem interfejsu na naszej stronie w celu realizacji płatności. Szczegóły na ten temat można przeczytać w polityce prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.

Przekazanie danych do Stripe opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie umów), jak również na naszym uzasadnionym interesie korzystania z niezawodnych i bezpiecznych procesów płatności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Status: 21.03.2023